... Rječnik | antikronizam | (grč. anti, chronosvrijeme) p... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

antikronizam (grč. anti, chronosvrijeme) pogreška u računanju vremena; uporaba jednog vremena umjesto drugog  
antikva (lat. antiqua) staropismo, latinica;tisk. uspravna latinična slova,(suprotno: kurziv)  
antikvar (lat. antiquarius)istraživač i proučavatelj starina, poznavatelj starina i starih spomenika; kupac i prodavač starina,starinar; kupac i prodavač starih knjiga  
antikvaran (lat. antiquarius)stari, starinski;polovan, upotrebljavan  
antikvarijat (lat. antiquus stari)trgovinastarim knjigama  
antikvirati (lat. antiquare)zastarjeti; proglasiti za zastarjelo; odbaciti, npr. zakon  
antikvitet (lat. antiquitas)starina, stari svijet, starivijek; stare, odnosno zastarjele stvari iliustanove i si.  
antikvizirati (lat. antiquus) ugledati se na stare, oponašati ukus starih, raditi prema antičkim uzorima; proglasiti nešto zastarjelim  
antikvus (lat. antiquus)stari, starinski (usp.antički)  
antilegomena (grč. antilego suprotstavljam se,opovrgavam) mn. teol. dijelovi Svetog pisma čiju izvornost neki teoloziosporavaju ili u koju se sumnja;supr. homologumena  
antilemičan (grč. anti, loimoskuga) med.koji služi protiv kuge, protukužni  
antiletargičan (grč. anti, lethargiabolestspavanja) med. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom, protiv obamrlosti  
antiliberalizam (grč. anti, lat.liberalismus)suprotnost slobodnjaštvu, slobodoumlju, slobodnjačkim načelima  
antilisa (grč. anti, lyssapseće bjesnilo) med. sredstvo protiv psećeg bjesnila  
antilogičan (grč. antilogikos)nedosljedan,protuslovan; koji je u suprotnosti sa zakonima mišljenja, tj. s logikom  

1 146 147 148 149 150 262