... Rječnik | antidot | (grč. antidoton)med. sredstvo... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

antidot (grč. antidoton)med. sredstvo, lijek protiv čega, protuotrov; pren. protusredstvo  
antidotarij (grč. antidotonprotusredstvo)knjiga o lijekovima; farmakopeja  
antidramatski (grč. anti, drama)koji jeu suprotnosti s dramskim zakonima i pravilima  
antiemetici (grč. anti, emeopovraćam) mn. med. sredstvaprotiv povraćanja; antemetici  
antiemetičan (grč. anti, emeopovraćam)koji suzbija nagon za povraćanjem  
antiepileptici (grč. anti,epilepsia) mn. med. sredstva protiv padavice, epilepsije, pr.antiepileptičan  
antiestetičan (grč. anti protu,aisthanomaiosjećam, zamjećujem) suprotan pravilima estetike, koji se protivi pravilima estetike  
antieutanazist (grč. anti, eu dobro,thanatossmrt) protivnik eutanazista  
antifebrilan (grč. anti, lat. febris groznica) med.protugroznični  
antifebrilije (grč. anti, lat. febris groznica) med.lijekovi protiv groznice  
antifebrin (grč. anti, lat. febrisgroznica)farm. sredstvo protiv groznice, antipirin  
antifermenti (grč. anti, lat.fermentum) med. fermenti koji svojim utjecajem poništavaju djelovanje drugih fermenata  
antiflebotomist (grč. anti, flepsžila, temnorežem) med. protivnik liječenja puštanjem krvi  
antiflogistici (grč. anti, floxplamen) 2.mn. med. lijekovi protiv upale  
antiflogističan kem. v.antiflogistici 1.; med. koji ublažava upalu ili groznicu; v. antiflogistika2  

1 146 147 148 149 150 262