... Rječnik | antiflogističari | (grč. anti, flox) mn. kem. pr... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

antiflogističari (grč. anti, flox) mn. kem. pristašeantiflogistike; med. liječnici koji u liječenju svih bolesti upotrebljavaju antiflogistična sredstva  
antiflogistika (grč. anti, flox,flogos plamen)1. kem. teorija  
antifon (grč. anti, fone)otpjev; spravica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke  
antifonija (grč. anti, foneglas) logička proturječnost, besmislica; također: otpjev  
antifraza (grč. anti, frasisgovorenje) retorička figura koja se sastoji u tome da se jedna riječ upotrebljava u smislu koji jepotpuno suprotan njezinom osnovnom značenju, npr.: "To bi bilo vrlopametno" u smislu "vrlo ludo"  
antifriz (grč. anti protu, engl. freeze zamrzavati)teh. sredstva za sprječavanje zaleđivanjamehanizama pri niskim temperaturama  
antiftizici (grč. anti, fthisissušica) mn. med. sredstva protiv sušice, tuberkuloze; pr. antiftizičan  
antigal (grč. anti, lat.Gallus) protivnik, neprijatelj Francuza (jezika, kulture, politike itd.)  
Antigona (grč.) jedna odjunakinja starogrčke tragedije, kći kralja Edipa i Jokaste,utjelovljenje bezgranične sestrinske ljubavi; zajedno sa svojim zaručnikom Hemonomzavršila tragično  
antihektici (grč. anti, hektikossušičav) mn.med. sredstva protiv sušice, tuberkuloze; pr. antihektičan  
antihelmitici (grč. anti, helmins,helminthosglista) mn. med. v. antihelmitici  
antihemoragičan (grč. anti, haima krv, regnymiprobijam) med. koji služi kao lijek protiv šikljanja krvi  
antihemoroidalan (grč. anti, haima, rheo curim) med.koji služi kao lijek protiv šuljeva, hemeroida  
antihipnotici (grč. anti, hypnossan) mn.med. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem; pr. antihipnotičan  
antihistaminici mn. sredstva(lijekovi) za sprječavanje djelovanje histamina kod alergijskih bolesti(nefenergan,antistin)  

1 146 147 148 149 150 262