... Rječnik | adenda | (lat. addenda) mn.dodaci, pril... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

adenda (lat. addenda) mn.dodaci, prilozi, domeci  
adenitis (grč. aden žlijezda) med. upala žlijezda  
adeno (grč. aden) predmetaku složenicamasa značenjem: žlijezda, žljezdani  
adenoflegmon (grč. aden, flego gorim) med. prelaženje upale limfne žlijezde na okolna tkiva  
adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol.nastajanje, stvaranje žlijezda  
adenografija (grč. aden, grafiaopis) fiziol. opisivanježlijezda  
adenoidan (grč. aden, eidosoblik) žljezdolik, žljezdast  
adenoidi (grč. aden, eidosoblik) med. žljezdasteizrasline = adenoidne vegetacije  
adenologija (grč. aden, logiaznanost) fiziol. proučavanježlijezda  
adenom (grč. aden) med. žljezdaste izrasline koje se sastoje od epitelnih cjevčica i vezivnog tkiva  
adenopatija (grč. aden, pathosbolest) med.bolest žljezdanog sustava  
adenotomija (grč. aden, tomerezanje) med. operativnouklanjanje žljezdanih izraslina, adenoida  
adenozan (grč. aden, lat.adenosus) žljezdani,koji se tiče žlijezda  
adeps (lat.) mast, salo  
adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alkemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alkemije; danas: onaj koji je prodro u sve tajne nečega  

1 21 22 23 24 25 262