... Rječnik | ANTROPOFAGIJA | (grč. anthropos — čovjek; ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ANTROPOFAGIJA (grč. anthropos — čovjek; fagein — jesti), kanibalizam, ljudožderstvo,pojava koja se u izuzetnimslučajevima susreće i u spolnom životu. Takva seksualna A. ponekad je propratna pojava teškog sadističkog čina na seksualnompartneru koji se završava ubistvomt  
ANTROPOLOGIJA (grč. anthropos, logos — čovjek, nauka), nauka koja proučava fizičkuprirodu čovjeka i njegovpoložaj među ostalim živim bićima, osobine građe njegova tijela, njegovo poreklo i pokušava da ih klasl.icira.  
ANTROPOMETRIJA (grč.antropos, me-tron — čovjek, mjera), metodaantropologije (v.) koja se sastoji u mjerenjui ispitivanju čovječjeg tijela i odnosa i veličina između pojedinihnjegovih dijelova i organa.  
APANAŽA (franc. apanage — godišnji prihod),novac kojim porodicastalno podupire svoje članove. Češće se taj izraz upotrebljava za novčane iznose koje državna blagajna monarhističke državeisplaćuje članovimakraljevske kuće.  
APATURIJE starogrčka svetkovina primanja udatih žena djece u fratrije (v.).  
APAULIJA (grč. a — ne; pauo — zaključiti, dovršiti),običaj kod starih Grka damladi parprve noći nakon svadbeostane odvojen. To je bio analoganobičajonome stoje nazvanTobijinenoći (v.).  
APIS sveti bik starih Egipćana, simbol plodnosti. Jednom godišnjevodili su ga kroz grad u svečanoj povorci. Ispred njega išla je gomila žena.Pri tom su podizale haljine, razgolićavale spolni organ i koračaleraskrečenih nogu. Na taj način su simboličkipokazival  
APSALOM (jevr. Absalom— otac mira), jedan od sl.ova jevr. kralja Davida. Prema biblijskoj pričipobunio se protiv oca, ali je savladan iubijen. simbol lošeg ponašanja sl.a premaocu.  
APSTINENCIJA (lat. abstinere — odvraćati, suzdržavati se), suzdržavanje od pića, jela, seksualnoguživanja; izbjegavanje građanskih dužnosti, kao npr. nekorištenje pravaglasa i slično.  
ARETINO Pjetro (Aretino, Pietro, 1492—1556), ital. pisac, poznat po zajedljivimpamfletima i satirama, kojima je žigosao slabosti svojih uglednih savremenika.Napisao je poznate »Bludne sonete«, zatim nekoliko drama i 4 Razgovora. Jedanod njih, Hirovita mudrovanja,  
ARISTODEM vođa Mesenjana, iz VIIIv. p.n.e. Po legendi uzaludno žrtvovao svoju kćerkuza spas Mesenije, jer suga Spartanci ipak pobijedili, pa se on na kćerkinomgrobu ubio. simbol za uzaludnu žrtvu.  
ARISTOTEL (384—322 p.n.e.), grč. filozof. U svom dijelu »Politika« spominje i ženučija položaj u državi inače potpunozanemaruje. Njegovo škrto bavljenje ženom najboljepokazuje koliko je malo cijenio ženu; državu je očito smatrao muškom zajednicom. Aristotel je bio  
ARKTIČKO ŽENSKO ODIJEVANJE način odijevanja koji je karakterističan za stanovnike hladnih krajeva.Ljudi koja žive u tim krajevima naučili su iziskustva da odjevni predmeti kojitijesno priliježu uz tijelo i prilagođavajuse njegovim oblicima pružaju najbolju zaštituod vremenskih nepo  
ARSINOJA II kći egipatskogfaraona Ptolomeja I, IV v. p.n.e. Kao udovica Lisl.aha, odnosno Ptolomeja Kerauna udala se za svoga brata Ptolomeja II. Za života u Egiptu proglašena boginjom. Historijski dokaz postojanja brakakrvnogsrodstva (v. Incest).  
ARTEMIDA (grč. Artemis), v. Dijana.  

1 251 252 253 254 255 262