... Rječnik | AGRAR | ukupnost odnosazemlje kao posj... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

AGRAR ukupnost odnosazemlje kao posjeda i predmeta obrađivanja, ukupnost odnosa u poljodjelstvu.  
AGRARNADRŽAVA gospodarski nerazvijena zemlja u kojoj je poljoprivreda dominantna djelatnost, tj. ukojoj je pretežiti dio stanovništva zaposlen u poljodjelstvu i veći dio izvoznih prihoda daju primarne djelatnosti.  
AGRARNA GUSTOĆA V. v GUSTOĆA NASELJENOSTI  
AGRARNAREFORMA mjera državne vlasti kojom se mijenjaju posjedovni odnosi i pravo vlasništva nad zemljom radi određenih socijalnih,gospodarskih ili političkih ciljeva. U užemsmislu: ponovna raspodjela zemlje, osobito razdioba velikih posjedasiromašnim seljacima i bezemljašima.  
AGRARNI PEJZAŽ krajolik koji odražava jedinstvo prirodne osnove (reljef, voda, klima i vegetacija) i stupnja okupljenosti seoskihdomova i zemljišnih čestica jednogagospodarstva. Zbijena naselja sraštrkanim posjedom tvore agrarni pejzaž otvorenih polja, a osamljena gospodarstva s okupljenimposjedom čine agrarni pejzaž ograđenih (zatvorenih) polja. Sjever, njem.nizina  
AGRARNO(POLJOPRIVREDNO) DRUŠTVO  gospodarski nerazvijeno društvo u kojemprevladavaju djelatnosti primarnoga sektora (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo) s relativno velikim brojemnekvalificiranih radnika.  
AGREGAT općenito nešto štoje složeno, sastavljeno od različitih dijelova (npr. nakupina čestica tla).  
AGRESIVNAVODA voda koja sadrži slobodnu kiselinu(ugljičnu, dušičnu i dr.), što joj omogućava otapanjekarbonatnih stijena.  
AGROTEHNIKA skup tehničkih mjerakoje se primjenjujupri uzgoju poljoprivrednih kultura (obradba tla, gnojidba, zaštita bilja idr.).  
AGRUMI skupni naziv zanaranče, limune, mandarine, grejp i ostalo kiselkasto voće; plodovi roda Citrus.  
AKLIMATIZACIJA prilagođavanjeorganizama klimi nove životne sredine. U širem značenju aklimatizacija jeopćenito prilagođavanje novim uvjetima.  
AKROPOLA V. v ANTIČKI GRAD  
AKROPOLSKO NASELJE okupljeno naselje izgrađeno na brežuljku, nastalo u prošlostiradi lakše obrane.  
AKTINIDIJA (KIVIKA,KIVI) biljka povijuša koja se uzgaja u Kaliforniji, Novom Zelandu i zemljamaSredozemlja. Plod je smeđe kore sa sitnim dlačicama, a zeleno slatko-kiselo meso ugodneje aromei bogato vitaminom C.  
AKTIVNO STANOVNIŠTVO V. v DJELATNOSTANOVNIŠTVO  

1 256 257 258 259 260 262