... Rječnik | autoseroteracija | (grč. autos, therapeia lat. s... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

autoseroteracija (grč. autos, therapeia lat. serum) med. liječenje ubrizgavanjem serumauzetog od samog bolesnika, npr. kodupale plućne opne itd.  
autoshedijastički (grč. autoschediazo bez pripreme učinim)bez pripreme, na brzu ruku, improvizirano  
autoskopija (grč. autos, skopeogledam) v.autopsija  
autosomnambulizam (grč. autos lat. somnus san, ambularehodam) med. sama od sebe nastala magnetična budnost za vrijeme spavanja; autoniktobatija  
autostabilnost (grč. autos, lat.stabilis čvrst, nepomičan) fiz. automatsko održavanje stabilnosti  
autostop zaustavljanje automobila na cestamai molba vozaču da pješaka (obično turista) besplatno poveze  
autostrada (grč. autos tal.strada cesta) suvremeno izrađena cesta za automobile  
autosugestija (grč. autos sam,lat. suggerere savjetovati)sugestivno utjecanje na samog sebe  
autosugestija (grč. autos, lat.suggereresavjetovati, nadahnuti koga čim) samouvjeravanje, utjecanje na samoga sebe;stjecanje pogrešnog, nametnutog suda na osnovi vlastitih pogrešnih predodžaba; psih. sadržaji svijesti koji se pojavljuju putem autohipnoze  
autoteizam (grč. autos, theosbog) obožavanjesamoga sebe, smatranje sebe samoga bogom  
autotelija (grč. autotelesnezavisan) samostalnost, neograničenost, neuvjetovanost  
autoterapija (grč. autos,therapeia liječenje) med. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima  
autotip (grč.autos, typos otisak) autotipijom dobiven otisak; novija faksimilna izdanja; prvi otisak  
autotipija (grč. autos, typos otisak) jedanod najvažnijih pronalazaka u područjugrafike: prenošenje slika urezivanjemu cink ili drvo i njihovo umnožavanje  
autotomija (grč. autos, tome)pojava kojase često može vidjeti kod nekih životinja: osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnostipo život, npr. kad gušter žrtvuje svoj rep  

1 251 252 253 254 255 262