... Rječnik | ARTEMIZIJA | kraljica Karije, IV v. p.n.e. ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ARTEMIZIJA kraljica Karije, IV v. p.n.e. Udala se za svog brata Mauzola iz Milase isagradila veličanstvenu grobnicu, prozvanu ponjemu mauzolej. Historijski podatak0 braku krvnog srodstva (v. Incest).  
ASAKI (tur.), naziv prve ili favorizovanežene sultanove, kao majke prestolonasljednika.  
ASCENDENCIJA (lat. ascendere — uzlaziti, uspinjali se), srodstvo u uzlaznoj pravojrodbinskoj liniji. To su otac, djed, pradjed,čukundjeda, itd. Ascendent je svaki predak u uzlaznojliniji.  
ASKETIZA Mnazor o svetu koji smatra odricanje od materijalnih dobara, životnih udobnosti i tjelesnihuživanja osnovnom životnom vrijednošću inajvišim dometom ljudskog savršenstva (v. Askeza). Asketizam sudjelomično priznavale već i nekemnogobožačke religije. To svo  
ASKEZA (grč. askesl. — tjelesna vježba), uprvobitnom značenju kod starih Grka poboljšavanje tjelesne kondicije putem tjelesnog vježbanja; u kasnijemi sadašnjem značenju odricanjeod svakog tjelesnog užitka, a naročito od zadovoljavanja spolnog nagona. Askeza bi n  
ASPAZIJA lijepa Milećanka koja je svojom inteligencijom i visokim obrazovanjemosvojila mnoge državnikei filozofe u Atini, među ostalima i Perikla (495— 429. p.n.e.). Ovaj se njome kasnije i oženio. Aspazija je najsavršeniji tip otmjenih grč. hetera (v.).Ona je u A  
ASPAZIJA MLAĐA iz Fokide, grč. hetera s kraja V i početka IV v. p.n.e. Maloazijski satrap Kir mlađi uzeo ju u svoj harem i njeno pravo ime Miltopromijenio, prema imenuPeriklove žene, u Aspazija. Nakon Kirove pogibije, 401. god. p.n.e. pripala je Atakserksu II.Kada ju je  
ASPIDA (grč.), zmija otrovnica, egipatskanaočarka; ovim nazivom često se u naroduoznačava i zla žena, oštrokonđa.  
ASTARTA (Astarot, Ašera, Ištar), asl.sko-babilonska boginja raslinja i ljubavi. Prvobitno vladarica zvijezda,zatim boginja Mjeseca, da bi se kasnije razvilau oličenje plodnosti zemlje i čovjeka. S tim u veza pojavila se u sklopu njenoga kulta hramskaprostitucija  
AŠIK (tur.), udvarač, dragan, ljubavnik. Ašikovati je isto što i hodati s djevojkom koja se želiosvojiti, udvarati joj se, voditi sa njomljubavne razgovore.ATISpolubožanstvo starih naroda u Maloj Aziji,simbol vječnog smjenjivanja života i smrti,odnosno ljeta i  
AULETRIDE (grč.avletrides), u staroj Atini sviračice na frulikoje su učestvovale na svim javnim i privatnim svetkovinama. Bio im je zadatak da prate goste pri plesu, da ihdovedu u dobro raspoloženje i da probude u njima spolni nagon. Gotovo uvijek suse prostituiral  
AUTOKASTRACIJA odsijecanje sopstvenih genitalnih organa (v. Kastracija). U starim kulturama bila je to u muškaraca srazmjerno česta pojava. Bila je sastavnidio raznih erotskih kultova. Tako je poznato da su se sveštenici boginje Kibele (v.) na taj način sakatilikad bi u  
AVUNKULAT (lat. avunculus — ujak, majčin brat), pojava naglašene brige ujaka za djecusvoje sestre ili svojihsestara. Datira još iz vremena materinskih rodova. U primitivnim društvenim oblicima dijete već svojim rođenjem stupa u rodovskuzajednicu, pa je briga zanjeg  
ABISAL prostordubokomorskog dna na dubini između3 000 i 7000 metara, obuhvaća 54,7 % dnasvjetskog mora.  
ABISALNA RAVNICA zaravnjeno dubokomorsko dno svrlo malim nagibima.  

1 251 252 253 254 255 262