... Rječnik | ASTRONOMSKAJEDINICA | (AJ) - mjera za udaljenosti u ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ASTRONOMSKAJEDINICA (AJ) - mjera za udaljenosti u Sunčevu sustavu. Iznosi 149 597 870 km (srednja udaljenost Zemlje od Sunca).  
ATEIZAM odricanje odreligije i vjerovanja koja iz nje proizilaze, bezboštvo.  
ATLAS 1. zbirkageografskih karata sustavno sređenihu sadržajnu cjelinu i uvezana u knjigu; 2. visoko gorje u sjeverozapadnojAfrici.  
ATMOSFERA ozračje; plinovitiomotač Zemlje. Smjesa plinovaod kojih su najzastupljeniji dušik i kisik(99 %). Okomito se dijeli natroposferu (do 10 km), stratosferu (10-50 km), mezosferu (50-80 km), termosferu (80-600km) i egzosferu (iznad 600 km).  
ATMOSFERSKI TLAK V. v TLAK ZRAKA  
ATOL nizak polukružanili prstenast koraljni greben koji zatvara lagunu.  
ATOMSKAELEKTRANA V. v NUKLEARNA ELEKTRANA  
AUSTRALIDI pripadnici velikerasne skupine s obilježjimacrnaca unutar koje razlikujemo afrički (negroidni)i australijsko-melanezijski tip.  
AUTARKIJA gospodarsko stanjezemlje koja provodi politiku izolacije tako da izbjegava uvoz stranih proizvoda te vlastitomproizvodnjom nastoji zadovoljiti sve potrebe svoga stanovništva. Potpuna autarkija, koja se dugotrajno i strogo provodi,susreće se još jedino kod krajnjesiromašnih i ekonomski zaostalih zemalja. Autarkijsko gospodarstvo održalo se ponajviše u prometno nepristupačnim iizdvojenim prostorima, ponajprije uprašumama, polupustinjama i planinama. Što se država više razvijapostaje sve ovisnija o uvozu i izvozu, pa je manja mogućnost autarkije njezina gospodarstva.  
AUTARKIJSKO GOSPODARSTVO V. v AUTARKIJA  
AUTOCESTA savremena širokacesta koja ima dva odvojena kolnika (za svaki smjer po jedan). Svaki kolnik imabarem tri traka: jedan za vožnju, jedan za pretjecanje i jedan za zaustavljanjevozila. Na autocesti nemakrižanja u istoj razini niti oštrih zavoja, pa su moguće velike brzine vožnje.  
AUTOHTON starosjedilački,prastanovnički (narod), kojinema prethodnika, koji nije nov ili koji senije prinovio; izvoran, samonikao.  
AUTOHTONETEKUĆICE tekućice koje se vodomopskrbljuju s prostora na kojem su nastale.  
AUTOHTONISEDIMENTI taložine koje se sastoje od trošina matičnih stijena u podlozi.  
AUTOMOBILIZACIJA pojava i primjena automobila u prometu.Stupanj automobilizacije mjeri se odnosom broja automobila i broja stanovnika.  

1 261 262