... Rječnik | ANTIPODI | stanovnici koji senalaze na di... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ANTIPODI stanovnici koji senalaze na dijametralno suprotnim točkamaZemlje. Doba dana i godišnja doba su im suprotna.  
ANTRACIT najkvalitetnijavrsta ugljena s udjelom ugljika većim od 90 %.  
ANTROPOGENA (KULTIVIRANA) TLA vrsta tala koja su serazvila pod snažnim utjecajem čovjeka.Ona nisu vezana za određene zone, već ih susrećemo u svim dijelovima svijeta,posebno u zemljama koje imaju suvremenu poljoprivredu gdje čovjek znatno utječena poboljšanje kvalitete tla.  
ANTROPOGENI PROCESI skupni naziv za oblikovanje reljefa djelovanjem čovjeka.  
ANTROPOGEOGRAFIJA dio opće geografijekojiproučava antroposferu; razmještaj ljudi na Zemlji, njihove djelatnosti i učinke njihova djelovanja; v. DRUŠTVENA(SOCIJALNA) GEOGRAFIJA.  
APARTHEID (ODVAJANJE) načelo rasnog odvajanja i diskriminacijekoju je bijela manjina provodila premadomorocima i neeuropskim narodima u Južnoafričkoj Republici.  
APLANACIJA proces potpunog zaravnavanja i snižavanja reljefa.  
APSOLUTNA (NADMORSKA) VISINA okomita udaljenost neke točke od srednjerazine mora.  
APSOLUTNA NASELJENOST V. v NASELJENOST  
APSOLUTNA VLAGA ZRAKA V. v VLAGA ZRAKA  
APSOLUTNI MAKSIMUM TEMPERATURE ZRAKA najviša zabilježena temperatura na Zemlji, nekoj državi, regiji ili naselju.  
ARAHID V. v KIKIRIKI  
ARAPSKA LIGA organizacija arapskih država osnovana 1945. radi pomaganja i učvršćivanja jedinstva i suradnje među tim zemljama. Liga je uspostavila više specijaliziranih agencija (Arapski fond za ekonomski i socijalni razvoj, Arapskabanka za ekonomski razvoj u Africi,Arapski monetarni fond).  
ARBORETUM nasad raznovrsnogdrveća i grmlja. Služi u znanstvene, uzgojne i dekorativne svrhe.  
AREAL područje prirodne raširenosti određenih biljnih iliživotinjskih vrsta ili skupina.  

1 256 257 258 259 260 262