... Rječnik | AREIČKI KRAJEVI | prostori bez tekućica. | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

AREIČKI KRAJEVI prostori bez tekućica.  
ARENOSOL tlo nastalo napijescima eolskog podrijetla.  
ARHAIK (ARHEOZOIK) najstarijerazdoblje u geološkom razvoju Zemlje, stariji razdio prekambrija. Trajao je oko 2,1 milijardu godina (prije4,6 do prije 2,5 mlrd. godina). Najstarijepoznate stijene (oko 3,8 mlrd. godina) su na Grenlandu, a prvi tragoviživota stan su oko 3,5 mlrd. godina.  
ARHEOZOIK V. v ARHAIK  
ARHIPELAG V. v OTOČJE  
ARIDNOST suhost (osobitoklime).v. GUSTOĆA ARITMETIČKA , GUSTOĆA NASELJENOSTI  
ARONDACIJA agrarna mjera koja omogućuje zaokruženjerasparceliranog posjeda. Provodi se između nekoliko vlasnika koji usudskom postupku razmjenjuju zemljišnečestice.  
ARTEŠKA VODA voda koja podtlakom izbija iz Zemljineunutarnjosti na površinu uz neku prirodnu pukotinu(paraklazu) ili na umjetan način (v. arteški bunar).  
ARTEŠKI BUNAR mjesto gdje jebušenjem kroz vododržive slojeve omogućeno izbijanje vode temeljnice napovršinu Zemlje. Takvi su bunari važni za opskrbu vodom poglavito u pustinjskim i polupustinjskimkrajevima.  
ASANACIJA poduzimanje koordiniranih mjera (tehničkih, medicinskih i dr.) radi sprečavanjaširenja nekih društveno opasnih bolesti u nekom kraju (npr. isušivanjem močvara suzbija se malarija).  
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) -udruženje državajugoistočne Azije, regionalna organizacija osnovana 1967. u Bangkoku radi unapređivanjapolitičke, vojne, gospodarske i socijalne suradnje među državama članicama (Filipini, Brunej, Indonezija, Malezija.Singapur, Tajland). Sjedište organizacije jeu Džakarti (Indonezija).  
ASIMILACIJA integracija,stapanje pojedinaca ili skupina  ljudi drugačijeg podrijetla (etničkog,nacionalnog, vjerskog) u širu društvenuzajednicu u kojoj žive.  
ASTENOSFERA V. v ZEMLJIN PLAŠT  
ASTEROIDI V. v PLANETOIDI  
ASTRONOMIJA znanosto svemirskim tijelima i pojavamau Svemiru te o njegovu uređenju.  

1 256 257 258 259 260 262