... Rječnik | kanaliti | (lat. canna trska,cijev, grè.... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

kanaliti (lat. canna trska,cijev, grè. lithos kamen) mn. geol. cjevaste okamine jedne vrste biljkiživotinja  
kanalizacija (lat. canalistio)prokopavanje kanala, sustav kanala, poglavito podzemnih (u gradovima); mreža podzemnih cijevi zaodvoðenje vode i neèistoæe iz kuæa i naselja  
kanalizirati (lat. canalisare)praviti kanal (ili: kanale), izvršiti kanalizaciju; pren. dati neèemu odreðen smjer, uputiti neštoodreðenim tijekom