... Rječnik | ACTH | V. adrenokortikotropni hormon.... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ACTH V. adrenokortikotropni hormon  
Actinicus Aktiničan, u vezi sa hem. aktivnim zracima spektra. V. zraci.  
Actinium Ac, radioaktivni element koji postaje pri radioaktivnom raspadanju urana.  
Actinobacillus mallei Često se naziva i Pfeifferella mallei i Malleomyces mallei. Uzročnik je teškog oboljenja sakagije ili maleusa.  
Actinomyces Jedan od rodova familije Actinomycetes, Iz A. lavendulae dobiven je već 1916. god. antibiotik strepotricin, kasnije napušten usljed kumulativnog dejstva u životinjskom organizmu. Iz jedne čiste loze (A. griseus – Streptomyces griseus) dobiven je streptomicin.  
Actinomycetes Aktinomicete, familija iz grupe bakterija (Schizomycetes) čije jedinke imaju oblik vlaknastih štapića i pokazuju prelazne karaktere između bakterija i mikroskopskih gljivica, npr. sklonost da se granaju, te pojedine vrste daju prave micelijum.  
Actinomycosis Aktinomikoza, oboljenje prouzrokovano gljivicom Actinomyces, predstavlja gnojno-zapaljenski proces udružen sa stvaranjem granulacionog tkiva. Najčeše se javlja u usnoj duplji, crijevnom kanalu i koži.  
Actinotherapia V. therapia  
Actio Akcija, aktrivnost, dejstvo.  
Actionogram Aktinologija, grana nauke koja se specijalno bavi proučavanjem svjetlosnih zrakova iz svjetlosnog spektra razdvojenih primom (ultraljubičasti zraci, infracrveni zraci, crvena svjetlost itd.) i, naročito, njihovog biološkog dejestva.  
Activatio Aktivacija, (1) oživljavanje, razbuktavanje, prelaženje neke bolesti iz latentnog u aktivan oblik; (2) pretvaranje nekog neaktivnog jedinjenja u aktivno, npr. pepsinogena u pepsin. Aktivna kontraktura mišića, v. contractura.  
Activismus, sexualis naziv za sadizam. V. sadizam.  
Activus Aktivan, dejstven.  
Acumetria Akumetrija, metodi merenja sluha raznim sredstvima, a bez audiometra. V. audiometrija.  
Acupunctura Akupuntura, zastarjeli postupak zabadnja igle u pojedine dijelove tijela u dijagnostičke ili terapijske svrhe. A. se u hroničnim bolestima željelo izazvati lokalno nadraženje tkiva.  

1 6 7 8 9 10 84