... Rječnik | Achillodynia | Ahilodinija, bolno zapaljenje ... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Achillodynia Ahilodinija, bolno zapaljenje serozne burze između prednje strane Ahilove tetive i zadnje strane kalkaneusa.  
Achiria Ahirija, nakaznost usljed nedostatka šake.  
Achlorhydria Ahlorhidrija, potpun nedostatak lučenja sone kiseline u želudačnom soku: nedostaju i slobodna i vezana sona kiselina; v. achylia gastrica.  
Acholia Aholija, nedostatak žuči u crevima zbog toga što žuč ne može da otiče u crijevo (kamen u holedohusu, rak glave pankreasa i dr.).  
Achondroplasia Ahondroplazija, odsustvo razvoja hrskavičnog tkiva, nepravilan enhondralni rast: kratke zdepaste noge, sedlast nos, lordoza. Bolest nasljedna, familijarna, V. chondrodystrophia.  
Achorion Schönleini Gljivica, parazit biljnog porijekla; prouzrokuje favus (zli strup).  
Achromia V. leucodermia  
Achromotopsia Ahromatopsija, popuno, urođeno slijepilo za boje. Tada postoji monohromatski vid i cio spektar izgleda uniformno obojen. Centralni vid po pravilu veoma slab. A najčšće udružena sa nistagmusom i refrakcionim anomalijama. Na očnom dnu obično nema promjena.  
Achroodextrin Vrsta niskomolekularskog dekstrina koja se ne boji jodom.  
Achylia gastrica Potpun nedostatak sone kiseline i fermenata u želudačnom soku usljed atrofije želudačne sluznice.  
Acid-albumini Jedinjenja koja postaju kad se na bjelančevine djestvuje nekom razblaženom kiselinom.  
Acidifikacija Zakiseljavanje, stvaranje kisele reakcije. Amonijum-hlorid, npr., kad se uzme oralno, zakiseljava mokraću, te se stoga upotrebljava uz lijekove koji djeluju antiseptički samo u kiseloj mokraći (npr. bademska kiselina, heksametilen-tetramin).  
Acidimetrija Kvantitativna volumetrijska analiza kojom se određuje koncentracija (normalitet) rastvora kiseline pomoću rastvora baze određenog normaliteta.  
Aciditet Stepen kiselosti nekog rastvora. Razlikuju se dvije vrste a., akctualni i potencijalni. Aktualni a. mjeri se koncentracijom vodonikovih jona u rastvoru, koja se određuje elektrometrijski, a potencijalni a. mjeri se količinom kiseline koja se nalazi u rastvoru i koja se određuje volumetrijski; želudačni a., kiselost želudačnog soka koja potiče od sone kiseline koju luče izvjesne ćelije želudačne sluznice. Kiselost zavisi od slobodne sone kiseline (normalno 20-40 stupnjeva aciditeta). Drugi dio sone kiseline vezan je za bjelančevine u želudačnom soku (vezana sona kiselina). Zbir ove dvije kiseline daje cjelokupni (totalni) aciditet (normalno 40-60 stupnjeva aciditeta). Količina slobodne sone kiseline povećana je u grizlici želuca i dvanaestopalačnog crijeva, a smanjena ili je uopšte nema pri raku želuca.  
Acido-bazna ravnoteža Određen odnos između vodonikovih (H) i hidroksilni jona (OH) u organizmu; ovu ravnotežu uslovljavaju razni hemijski i fiziološki faktori.  

1 6 7 8 9 10 84