Unesi riječ

Domaći

pada kiša it is raining  
pada snijeg it's snowing  
padajuće osiguranje za slučaj smrti reducing term assurance  
padajući decreasing  
padajući descending  
padajući popis drop-down list  
padaline precipitation  
padaline rain  
padaline rainfall  
padanje prostration  
padanje sinking  
padanje snijega snow fall  
padanje snijega snow-fall  
padati decline  
padati drip  

Engleski rječnik

pack denjak  
pack nositi  
pack gomila  
pack upakirati  
pack pakirati  
pack brtviti  
pack omot  
pack družina  
pack nakrcati  
pack paklo  
pack pakovati  
pack upakovati  
pack eopor  
Pack and Go Wizard čarobnjak za prezentaciju na putu  
pack animal tovarno grlo  

1 2 3 4 5 180