Unesi riječ

Domaći

akrobacija akrobatika  
akrobat/kinja akrobat  
akrilni akrilen  
aktivan, djelatan aktiven; raboten  
akupunktura akupunktura  
akustika akustika  
alarm, uzbuna alarm; trevoga  
album album  
alkoholizam alkoholizam  
alkohol alkohol  
alergija alergija  
alopatija alopatija  
abeceda azbuka  
aluminij aluminium  
amater amater  

Makedonski rječnik

agol kut  
agonija; macewe agonija, smrtna muka  
agonija; macewe agonija, smrtna muka  
ajde! odime! hajde! idemo!  
ajkula morski pas  
akademija akademija  
akademski akademski, sveucilišni  
akcija dionica  
akcioner dionicar  
ako; vo slucaj da ako, pod uvjetom da  
ako; vo slucaj da; koga ako, pod uvjetom da; kad  
akrilen akrilni  
akrobat akrobat/kinja  
akrobatika akrobacija  
akter/akterka glumac/glumica  

1 2 3 4 5 11