... Rječnik | arhitekt, graditelj | arhitekt | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

arhitekt, graditelj arhitekt  
arhiv arhiva  
arena, borilište arena; borilište  
argument, prepiranje dokaz; raspravawe  
aritmetika aritmetika  
aroma, miris miris; aroma  
aranžirati, poredati ureduva; aranžira  
arsenal, oružana arsenal  
arterija, žila kucavica arterija  
artritis, upala zglobova vospalenie na zglobovite  
asfalt asfalt  
aspirin aspirin  
asistent/asistentica asistent  
asortiman, skup stvari asortiman  
astma, sipnja astma  

Makedonski rječnik

akvarium akvarij  
arheologija arheologija  
arhitektura arhitektura, graditeljstvo  
arhitekt arhitekt, graditelj  
arhiva arhiv  
arena; borilište arena, borilište  
aritmetika aritmetika  
arsenal arsenal, oružana  
arterija arterija, žila kucavica  
asfalt asfalt  
aspirin aspirin  
asistent asistent/asistentica  
asortiman asortiman, skup stvari  
astma astma, sipnja  
astrologija astrologija  

1 2 3 4 5 11