Unesi riječ

Domaći

anonimnost anonimnost  
aranžman, uredenje; razmještaj aranžman; ureduvawe; raspored  
anorganski neorganski  
adaptacija, prilagodba prilagoduvawe  
adresa, naslov adresa  
šokantan vcudoneviduvacki  
antena antena  
antibiotik antibiotik  
antikni, starinski starinski; anticki  
antiseptican antisepticen  
adaptirati, prilagoditi prilagoduva  
aperitiv aperitiv  
apetit, tek apetit  
akvamarin akvamarin  
akvarij akvarium  

Makedonski rječnik

anomalija; nepravilnost anomalija, nepravilnost  
anonimen; nepoznat anoniman, nepoznat  
anonimnost anonimnost  
aranžman; ureduvawe; raspored aranžman, uredenje; razmještaj  
adresa adresa, naslov  
antena antena  
antibiotik antibiotik  
antisepticen antiseptican  
atak; udar; napada jurišati na; napasti  
štiklira oznaciti kvacicom  
aperitiv aperitiv  
aptekar kemicar, ljekarnik  
apteka ljekarna (s drogerijom)  
apetit apetit, tek  
april travanj  

1 2 3 4 5 22