Unesi riječ

Domaći

aranžman, uredenje; razmještaj aranžman; ureduvawe; raspored  
anorganski neorganski  
adaptacija, prilagodba prilagoduvawe  
adresa, naslov adresa  
antena antena  
antibiotik antibiotik  
antikni, starinski starinski; anticki  
antiseptican antisepticen  
adaptirati, prilagoditi prilagoduva  
aperitiv aperitiv  
apetit, tek apetit  
akvamarin akvamarin  
akvarij akvarium  
arheologija arheologija  
arhitektura, graditeljstvo arhitektura  

Makedonski rječnik

alergija alergija  
alkohol alkohol  
alkohol alkoholna pica  
alkoholizam alkoholizam  
alopatija alopatija  
alpinist/ka planinar  
alternira alternirati, izmjenjivati  
aluminium aluminij  
amater amater  
ambasada ambasada, veleposlanstvo  
ambasador ambasador, veleposlanik, poklisar  
ambicija ambicija, castohleplje  
ambiciozen ambiciozan, castohlepan  
amblem; simbol amblem, simbol  
ambulanta; bolnica bolnica, ambulanta  

1 2 3 4 5 11