... Rječnik | amnestija, opce pomilovanje | amnestija; osloboduvawe od odg... | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

amnestija, opce pomilovanje amnestija; osloboduvawe od odgovornost  
amplituda amplituda; obilnost  
amputirati, odsjeci amputira  
analogan, slican analogen; slicen; soodveten  
analiza, rašclamba analiza; rasclenuvawe  
analizirati, rašclaniti analizira; ispituva  
ananas ananas  
anarhija, bezvlade anarhija; bezvlastie  
anatomija anatomija  
anegdota anegdota  
angina angina  
autoprikolica prikolka  
anomalija, nepravilnost anomalija; nepravilnost  
anoniman, nepoznat anonimen; nepoznat  
anonimnost anonimnost  

Makedonski rječnik

azbuka abeceda  
alpinist/ka planinar  
aluminium aluminij  
amater amater  
amnestija; osloboduvawe od odgovornost amnestija, opce pomilovanje  
amplituda; obilnost amplituda  
amputira amputirati, odsjeci  
analogen; slicen; soodveten analogan, slican  
analiza; rasclenuvawe analiza, rašclamba  
analizira; ispituva analizirati, rašclaniti  
ananas ananas  
anarhija; bezvlastie anarhija, bezvlade  
anatomija anatomija  
anegdota anegdota  
angina angina  

1 2 3 4 5 11