... Rječnik | Alaska | sjeverozapadnipoluotok Sjevern... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

Alaska sjeverozapadnipoluotok Sjeverne Amerike; 1867. od Rusije su ga kupile SAD; glavni grad Juneau, najveći Anchorage  
Alastor zloduh osvete ustarogrčkim tragedijama  
alat (ar. alet) pribor,sve stoje potrebno za rad, osobito ručni, oruđe  
alatracija (lat. allatratio)lajanje na; napad na nekoga pogrdama  
alatura (lat. allatura,afferre donositi) prav. miraz; dodatak u novcu za izdržavanje kuće  
alaturka (tal. alla turca) na turskinačin,po turski (za razliku od europskog, zapadnjačkog); supr.: alafranka  
alaun (njem. Alaun, lat. alumen) stipsa  
alavertiti (tal. awertire)obavijestiti, uputiti, poučiti  
albacija (lat. albatio)bijeljenje kovine (metala), osobito bakra; posrebrnjivanje kovine; tobožnje pretvaranje bakra u srebro; albifikacija  
albatros (engl. albatross) zool. velika bijela morska ptica koja nagovještava buru  
albedo (lat. albedobjelina) moć odbijanja svjetla, omjer svjetla što ga površina (npr. planeta) odbija prema svjetlu koje je (npr. od Sunca) primila  
Albertina bogata i svjetski glasovita grafička zbirka u Beču (ime prema utemeljitelju Albertu von SachsenTeschenu, 17381822)  
albertotipija tisk. izradatipografskih ploča fotografskim putem, nazvana po pronalazaču, minhenskom fotografu J. Albertu(18251886)  
albicija (tal.) ukrasna biljkasrodna akaciji  
albifikacija (lat. albification)v. albacija  

1 76 77 78 79 80 262