... Rječnik | alenteza | (grč. allos drugi, thesis pol... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

alenteza (grč. allos drugi, thesis položaj) med.prisutnost stranih tijela u ljudskomorganizmu i bolest koja zbog toganastaje  
aleopat (grč. alloios drukčiji, pathos),med. b. alopat  
aleopatija (grč. alloiosdrukčiji, pathos)med. v. alopatija  
alergija (grč. allos drugi,ergon djelo) med. promijenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom prije bio zaražen  
aletiologija (grč. aletheia istina, logia)znanost (ili: naučavanje) o istini  
aletofil (grč. alethes istinit, filos prijatelj) prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet  
aleurant (grč. aleuron pšenično brašno) bot. bjelančevinau pšenici  
aleuromantija (grč. aleuron pšenično brašno, manteia) proricanje iz brašna koje se prinosi nažrtvu  
aleurometar (grč. aleuron brašno, metron) instrument za ispitivanje valjanosti i čistoće brašna  
aleuron (grč. aleuron pšenično brašno) bot.okruglasta i kristalizirana organskatvar (slična zrnu) u biljnim stanicama,sastavljena od kristalizirane bjelančevine  
alfa (grč. alfa) prvoslovo u grčkoj abecedi; pren. početak; alfa i omega prvo i posljednje slovo grčkeabecede, tj. početak i kraj nečega  
AlfaRomeo talijanska marka automobila (prvi dionaziva čine početna slova firme: Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, adrugi je po inženjeru konstruktoru koji se zvao Niccolo Romeo)  
alfabet (prva dva grčkaslova alfa, beta) gram. niz svih slova nekog jezika, slova u određenom redu (za latinicu je uobičajen nazivabeceda, a za glagoljicu ićirilicu azbuka; alfabetski red red slova kakav je u alfabetu, tj. a, b, c, d...  
alfabetar (grč. alfa a, betab) 1. popis izrađenalfabetskim redom; 2. početnik u čitanju i pisanju; 3. pren. početnik u čemu (u nekom nauku, zanatu, vještini...)  
alfenid metalna smjesa od 60 dijelova bakra, 30 dijelova cinka i 10 dijelova nikla, galvanskim putem posrebrnjeno novo srebro  

1 81 82 83 84 85 262