... Rječnik | albifikacija | (lat. albification)v. albacija... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

albifikacija (lat. albification)v. albacija  
albin (šp. albino, laat.albus bijel) med. onaj koji boluje od albinizma, bjeloš  
albinizam (lat. albus bijel) med. nasljedni nedostatak obojene tvari, pigmentau koži kod ljudi i životinja, zbog čega kožai kosa izgledaju bijele, a očicrvenkaste  
Albion (kelt. brdskazemlja) staro, danas samo pjesničko ime Velike Britanije  
albit (lat. albus bijel)min. natrijski glinenac bijele boje  
albit (lat. albus bijel)natrijski glinenac (ruda iz skupine plagioklasa)  
albižanac pripadnik kršćanskevjerskesljedbe u Francuskoj; sljedba se protivila Crkvi i papi); ime po južnofrancuskom gradu Albi  
albo lapillo notarediem (lat.)bijelom pisaljkom,tj zlatnim slovima zabilježiti dan kad se nešto sretno dogodilo  
albolit (lat. albus bijel,grč. lithos kamen) vrsta odličnog bijelog cementa  
albomicin (grč.) antibiotik,crveni prah dobiven od zemljine plijesni; djeluje protiv stafilokoka, pneumokoka i bacila dizenterije  
albugo (lat. albugo) med.bijela mrljana rožnici oka  
album (lat. album bijelo) knjiga s bijelim listovima kojutreba ispuniti slikama u boji, crtežima i si.; spomenar, spomenknjiga; knjiga za skupljanje fotografija,razglednica, maraka itd.  
albumen (lat. albumen bjelanjak) kem.bjelančevina  
albumin (lat. albumen) kem. bjelančevinasta tvar, bjelančevina  
albuminat (lat. albumen) kem.tvarkoja u sebi sadržibjelančevine  

1 76 77 78 79 80 262