... Rječnik | aleatorij | (lat. alea kocka,aleatorium) i... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

aleatorij (lat. alea kocka,aleatorium) igračnica,kockarnica  
aleatorika (lat.) glaz.kompozicijski postupak u suvremenoj glazbi: sam izvođač odabire redoslijed izvođenja pojedinih stavaka  
alef (hebr. aleph) prvoslovo hebrejske abecede; usp. alfa  
alegacija (lat. allegatio)navođenje, pozivanje na spis, djelo ili pisca; navođenje činjenice; tvrdnja  
alegat (lat. allegatum)navedeno mjesto, navod, navođenje, pozivanje na neki zakon  
alegati (lat. allegata) mn. mjesta navedena iz drugih djela, upute  
alegoričan (grč. allegorikos)iskazan slikom,slikovit, u prenesenom ruhu  
alegorija (grč. allegoria)poet. govor u kojem se pojmovi i misli iskazuju drukčije, a ne riječima koje ih izravno izražavaju,slikovit govor, slikovito objašnjenje pojma ili misli  
alegorist (grč. allegorikos)onaj koji prikazujenešto u slikama, slikovito  
alegorizirati (grč. allegoreodrukčije izražavam,drukčije prikazujem) slikovito govoriti ili pisati; izražavati misli u slikama, a neizravno  
aleja (fr. allée) drvored;šetalište između dvaju redova drveća; uzak prolaz  
aleksandrijski koji se dogodio uAleksandriji,koji potječe iz Aleksandrije, pomorskog grada u Egiptu; grad je osnovao 331. pr. n.e. Aleksandar Veliki i bio je u prvim stoljećima prije i poslije naše ereglavno sjedište grčke znanosti i književnosti; otuda: aleksandrijskab  
aleksandrina svili slična tkaninaod lana ipamuka  
aleksandrinac poet. dvanaesterac, šestostopni stih s cezurom nakon šestog sloga, nazvan po velikom starofrancuskomromanu o Aleksandru Velikom iz XII. st.; klasičan francuskistih  
aleksandrinci ovim se imenom zove70 aleksandrijskihznanstvenikatumača i prevoditelja; usp. Septuaginta  

1 81 82 83 84 85 262