... Rječnik | daktilonomija | (grč. daktylos,nomizo mislim,... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

daktilonomija (grč. daktylos,nomizo mislim,smatram) vještina računanja na prste, računanje na prste  
daktilosimfiza (grč. daktylos,symfysis) sraslost prstiju na ruci ili nozi  
daktiloskopija (grč. daktylos,skopeo gledam, promatram)metoda prepoznavanja zločinca poindividualnoj razlici finih linija na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju  
daktiloteka (grč. daktylos,tithemi stavljam)med. zavoj kojim se povrijeđeni prst održava u ravnom položaju  
daktilotip (grč. daktylos, typosotisak) pisaći stroj  
dal segno čit. dal senjo (tal.) glaz. v. al segno  
dalajdama vrhovni budistički svećenik; obožavani poglavar duhovne i svjetovne vlasti u Tibetu  
dalga (tur. dalga val) 1.valovlje, valovi, bura na moru; nalet, udar vjetra; 2. ispuh dima (pri pušenju)  
dalija bot. ljubičastageorgina, nazvana pošvedskom botaničaru Dahlu (1789. g.)  
Dalila (hebr.) v. pod Samson  
dalkilič (tur. dalkilič golasablja) pripadnik nekadašnjih turskih oružanih snaga (glavno oružje bila mu je sablja  
dalmatika gornja odjećakatoličkih svećenika,nazvana po tome što se nekada nosila uDalmaciji; dio svečanog odijelanjemačkih careva  
dalmatinac vrsta doge izDalmacije (pas srednjevisine, mišićava tijela, dlake bijele scrnim mrljama)  
DALMATINSKI TIP OBALE znanstveni pojam za tip obaleprihvaćen u svjetskoj geografskoj literaturi nazvan prema južnohrvatskoj(dalmatinskoj) obali. Dalmatinski tip označava obalu u kojoj su oblici raščlanjeni(otoci, poluotoci, zaljevi) i međusobno usporedni.  
dalmatski jezik autohtoni romanskijezikkoji se iz vulgarnog latinskog razvio na dalmatinskoj obali i Kvarneru  

1 2 3 4 5 10