... Rječnik | daltonizam | sljepilo za boje,nesposobnost ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

daltonizam sljepilo za boje,nesposobnost osjetila vida da razlikuje boje, osobito crvenu (naziv po engleskomkemičaru Daltonu koji je zamjećivao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu)  
daltonski plan (Daltonplan) metoda učeničke samoradnječija je karakteristika daučenici pod nadzorom nastavnika samiizabiru i proučavaju znanstvenu gradu(naziv prema američkom graduDaltonu gdje je 1922. prvi putprimijenjena)  
dama (lat. domina gospođa,fr. dame, tal. dama) gospoda,gospa, žena iz višeg staleža; plemkinja,vlastelinka: otmjena žena koja držido sebe; figura na igraćim kartama;"kraljica" u šahu  
damar (tur.) 1. žila(arterija i vena); živac; bilo, puls; 2. podzemni put vode do izvora na površinu zemlje; 3. podzemna"žica" neke rude  
damasciran išaran, izvezen; usp.damast  
damascirati (fr. damasquiner)zažariti željezoili čelik, osobito oštricu noževa i mačeva, pa onda išarati zlatom i srebrom (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku)  
damasirati (fr. damasser) tkatina damastni način, tkaninušarati (ili: išarati) cvjetovima  
damasket (fr. damasquette)bogata damastnatkanina s cvjetnim šarama na atlasnoj osnovi  
damast (tal. damasto)svilena, vunena ili platnena tkanina s cvjetovima  
damba (niz. dam nasip) uzvišenje od zemlje, kamena ili betona uobliku nasipa; služi za zaštitu obale od poplave, podrivanja i si.  
damenval (njem. Dame gospođa,Wahl izbor)"dame biraju" tj, običaj na plesovima da žene biraju svoje plesače  
DAMINO PSETANCE psl. koga neka žena mazi na upadljiv način, neprestano ga drži u krilu, svuda ga vodisa sobom, i uzima ga k sebi u krevet.Ponekad joj služi za spolnozadovoljavanje. Takav oblik spolne djelatnosti bio je u žena naročito rasprostranjen u XVIIIvijeku. Tada s  
damla (tur.) kap, paraliza, apopleksija  
damnacija (lat. damnatio) osudana vječnemuke, prokletstvo  
damnatio memoriae čit. damnacio memorije (lat.) prav.uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.  

1 2 3 4 5 10