... Rječnik | Medicinska bibliografija | Sistematski sređena zbirka bi... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Medicinska bibliografija Sistematski sređena zbirka bibliografskih podataka o medicinskim publikacijama (knjige, brošure ili članci u časopisima). M. b. je obično sređena prema pojedinim oblastima medicine. Može da bude tekuća ili retrospektivna za jedan duži period.  
Medicinska dokumentacija Zbir zabilježenih podataka o nekom bolesniku, istorija bolesti (anamneza, status i tok bolesti), rezultati laboratorijskih i drugih (specijalističkih-konsulatantskih) ispitivanja, rendgenski i drugi snimci, operacioni protokol, obdukcioni nalaz. Sem ovakve m.d. u užem smislu riječi, koja se odnosi na hospitalizovane i ambulantno-poliklinički liječene bolesnike, m.d. u širem smislu obuhvata prikupljene podatke i o ispitivanju zdravstvenog stanja grupa stanovništva, sistematskim pregledima itd. Od kvaliteta m.d. zavisi mogućnost njenog stručnog i naučnog korišćenja.  
Medicinska ekspedicija V. ekspedicija  
Medicinska hemija V. hemija  
Medicinska ikonografija (1) struka koja se bavi pitanjima medicinskih ilustracija, naučno-dokumentarnih, nastavnih, istorijskih i zdravstvenoprosvjetnih; (2) zbirka ilustracija koja se odnosi na neku određenu medicinsku temu.  
Medicinska klimatologija V. klimatologija  
Medicinska seksologija V. seksologija medicinska  
Medicinska sestra U srednjoj ili višoj školi obrazovana zdravstvena radnica, saradnica ljekara na specijalnim dužnostima oko njege bolesnika, asistencije pri raznim intervencijama, operacijama, (v. instrumentarka), socijalno-medicinskoj zaštiti (v. patronažna sestra), rukovođenja nižim zdravstvenim osoblje itd. Sin. sestra-pomoćnica; glavna m.s., m.s. koja rukovodi radom m.s. nekog odjeljenja ili neke ustanove. U nekim zemljama postoji i m.s. s visokom stručnom spremom, tj. sa fakultetskim obrazovanjem. M.s. učestvuju i u nastavi srednjih i viših medicinskih škola.  
Medicinska statistika V. statistika  
Medicinska trijaža Razvrstavanje povrijeđenih i bolesnih u ratu u grupe (kategorije) prema vrsti povrede ili bolesti, vrsti i hitnosti medicinske pomoći, trajanju liječenja, i prema načinu i pravcu evakuacije. Shodno ovome, trijaža može biti dijagnostička, terapeutska, prognostička i evakuaciono-transportna. Kriteirjum trijaže mijenja se zavisno od sljedećih uslova; broj povrijeđenih i bolesnih u datom periodu na etapi i raspoložive snage i sredstava, kao i stručnost osoblja koje zbrinjava povrijeđene i bolesne, zatim hitnost evakuacije s obzirom na ugroženost etape itd. U povoljnim uslovima trijaža će se usmjeriti k tome da što veći broj povrijeđenih i bolesnih dobije na datoj etapi svu potrebnu pomoć, u protivnom će se odrediti za evakuaciju svi oni kojima nije potrebna neodložna pomoć. Danas se povrijeđeni i bolesni razvrstavaju u četiri kategorije: I k. (oko 40%) obuhvata najlakše ranjenike i bolesnike (manje laceracije i kontuzije, opekotine koje zahvataju manje od 10% površine tijela, ozračeni do 100 r, razne dispepsije, bronhitisi itd.). Ova k. zahtjeva minimalnu medicinsku pomoć, poslije koje dio povrijeđenih i bolesnih ostaje i dalje u jedinici. II k. (oko 15%) obuhvata povrijeđene i bolesne kojima je potrebna neodložna specijalistička pomoć, tj. brzi kratkotrajni zahvati koji mogu spasti život ili očuvati sposobnost ako se primjene blagovremeno. Ovdje spadaju: spoljna krvarenja iz pristupačnih krvnih sudova, traumatske amputacije, mehanički poremećaji u disanju, radioaktivni miksti, akutno popuštanje srca, komplikacije kod nefritisa, obostrani visoki pleuralni izlivi, ozljede nervnim BOT i zagušljvcima i sl. III k. (oko 25%) obuhvata ranjenike i bolesnike kojima se specijalistička pomoć može bez većeg rizika odložiti za izvjesno vrijeme ako su primili opštu medicinsku pomoć; velike povrede mekih dijelova, otvoreni i zatvoreni prelomi velikih kostiju i zglobova, opekotine II i III stepena sa 20 do 40% opečene površine, povred  
Medicinska trovanja V. trovanje