... Rječnik | masonerija | (fr. maconnerie) slobodno zida... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

masonerija (fr. maconnerie) slobodno zidarstvo; slobodni zidari  
masora (hebr. masorahpredaja, tradicija) kritièka redakcija i interpretacija starozavjetne Biblije radi utvrðivanja toène ikonaène verzije  
masoterapija (fr. massage masaža,grè. therapeialijeèenje) med. lijeèenje trljanjem, masažom  
masovan (lat. massa) koji je umasi, u velikombroju; masovan rad rad u kome sudjeluje veliki broj radnika  
masovik (rus. massovik) dobar organizator, èovjek koji umije djelovati na narodne mase  
masovne scene prikazivanje zbivanja s mnogo ljudi u istom prizoru (u filmovimaili u književnim djelima)  
MAŠRIK naziv za zemlje sjeverne Afrike (Libija, Egipat, Sudan) koje su sačinjavale istočni dio arapskog carstva.  
mastaba (ar.) staroegipatskagrobnica u obliku paèetvorines ravnim krovom i kosim stranama  
mastalgija (grè. mastos dojka, sisa, algos bol) med. bol u sisama, bol dojke  
mastel (tal. mastello) kabao, vedro, drvena posuda  
master (engl. master, lat.magister) gospodar, starješina, vlasnik; majstor; mladi gospodin; gospodin, uèitelj;upravitelj,nadzornik; izraz kojim posluga oslovljava mlade sinove svog gospodara  
mastif (engl. mastiff) samsov, buldog (vrsta velikog psa)  
mastika (grè. mastiche) v. mastiks  
mastikacija (lat. masticatio) žvakanje  
mastikatorij (lat. masticatorium) sredstvo za žvakanje  

1 2 3 4 5